Występowanie Barszczu Sosnowskiego

Barszcz-Sosnowskiego-mapa

Pochodzi z rejonu Kaukazu, skąd został rozprzestrzeniony na rozległych obszarach w środkowej i wschodniej części Europy, gdzie stał się rośliną inwazyjną. Polska jako jedna z pierwszych sprowadziła tą rośliną w celu wykorzystania jako roślinę pastewną. Jednak szybko się okazało, że nie spełnia ona powyższej funkcji. Jedyną zaletą była wysoka możliwość rozprzestrzeniania się. Poza tym faktem nie dostrzeżono innych zalet, lecz tylko i wyłącznie wady. Stwarzała ona zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt gospodarstwa domowego jak również tych dzikich. Zakazano więc jej hodowli, ale sama roślina pozostała.

Jest to pospolity chwast, który występuje na terenie całego kraju. Szczególnie często pojawia się na wilgotnych łąkach, w pobliżu zbiorników wodnych, w bagnistych zaroślach i nieużytkach. Rozprzestrzenia się na polu naturalnie nawożonym gnojówką, albo w okolicy wylewu ścieków, a także w miejscach gdzie gleby mają dużą zawartości azotu i potasu. Jest jednak wstanie dostosować się do nawet trudnych warunków klimatycznych i glebowych.

Występowanie Barszczu Sosnowskiego

Niekorzystne środowisko dla tej rośliny to gleby bogate w fosfor.Jednak na terenie Polski niewiele jest ziemi, które są wstanie oprzeć same inwazji tego wielkiego chwastu. Dlatego zaleca się wykonywanie monitoringu występowania i kontrolowanie ilości Barszczu Sosnowskiego na terenach gdzie występuje zagrożenie dla życia człowieka i zwierząt.

No Comments

Post a Comment