Zwalczanie barszczu Sosnowskiego

Zwalczanie barszczU Sosnowskiego

Po tym co napisaliśmy chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że barszcz Sosnowskiego to roślina, którą należy zwalczać. Co w takim razie zrobić jeśli tam, gdzie mieszkamy rośnie barszcz Sosnowskiego? Jak zwalczać barszcz Sosnowskiego? Jak pozbyć się barszczu Sosnowskiego? Jakie są metody na barszcz Sosnowskiego? Jakie są sposoby na barszcz Sosnowskiego? Co zrobić żeby nie mieć barszczu Sosnowskiego?

Kiedy zwalczać barszcz Sosnowskiego?

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego najlepiej rozpocząć szybko po pojawieniu się w danym  miejscu pierwszych roślin zaliczanych do tego gatunku. Najbardziej skuteczne jest niszczenie jednorocznych roślin barszczu Sosnowskiego przeprowadzane jesienią. Rośliny, które zostaną zniszczone w ciągu pierwszego roku nie zdążą wykształcić nasion.

Jeśli niszczenie barszczu Sosnowskiego przeprowadzane jest w drugim roku rozwoju rośliny najlepiej przeprowadzić je wiosną przed wykształceniem się nasion barszczu Sosnowskiego.

Metody zwalczania barszczu Sosnowskiego

Opracowano wiele metod zwalczania barszczu Sosnowskiego. Najczęściej stosowane spośród nich to ścinanie kwitnących pędów, wykopywanie roślin, opryski chemiczne oraz wypas owiec lub bydła. Często stosowanych jest kilka metod zwalczania barszczu Sosnowskiego jednocześnie. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego jest skomplikowane i wymaga dużej konsekwencji.

Mechaniczne metody zwalczania barszczu Sosnowskiego

Za najskuteczniejszą spośród metod niszczenia barszczu Sosnowskiego uznawane jest wykopywanie lub wycinanie tej rośliny. Aby uniknąć odrośnięcia rośliny z szyjki korzeniowej należy odcinać je od korzeni poniżej gruntu.

Inną metodą zwalczania barszczu Sosnowskiego jest wykaszanie. Jednokrotne wykoszenie nie likwiduje barszczu Sosnowskiego, a jedynie przekształca go w roślinę wieloletnią. Z tego powodu koszenie powinno być regularnie powtarzane.

Wypasanie krów lub owiec jest rzadziej stosowaną metodą zwalczania barszczu Sosnowskiego ze względu na szkodliwość tej rośliny dla bydła i owiec.

Chemiczne zwalczanie barszczu Sosnowskiego

Metody mechaniczne zwalczania barszczu Sosnowskiego często stosowane są w połączeniu z metodami chemicznymi. W przypadku łącznego użycia obydwu metod preparaty chemiczne wstrzykiwane są do szyjki korzeniowej roślin. Metoda chemiczna zwalczania barszczu Sosnowskiego może być również stosowana jako metoda samodzielna.

Niszczenie nasion barszczu Sosnowskiego znajdujących się w glebie

Przedstawione metody zwalczania barszczu Sosnowskiego nie niszczą niestety nasion tej rośliny znajdujących się w glebie. Aby zapobiec ich wykiełkowaniu należy usunąć wierzchnią warstwę gleby oraz wykonać orkę i wapnowanie gleby.

Środki ostrożności stosowane podczas zwalczania barszczu Sosnowskiego

W tym momencie pojawia się pytanie. Co jeśli musimy pojawić się w miejscu, w którym występuje barszcz Sosnowskiego? Co zrobić aby barszcz Sosnowskiego nic nam nie zrobił? Osoby zwalczające barszcz Sosnowskiego powinny podjąć odpowiednie środki ostrożności aby zminimalizować ryzyko oparzenia się przez barszcz Sosnowskiego. Przede wszystkim należy unikać kontaktu tej rośliny ze skórą. W tym celu podczas zwalczania tej rośliny należy używać szczelnego stroju, który wykonany będzie  z wodoodpornych materiałów syntetycznych. Materiały z włókien syntetycznych takich jak len i bawełna nie są odpowiednie do tego celu ponieważ pochłaniają produkowany przez barszcz Sosnowskiego sok. Ręce powinny być chronione za pomocą rękawic z długimi rękawami, a oczy za pomocą gogli.

 

Zagrożenie ze strony Barszczu Sosnowskiego

Zagrożenia ze strony barszczu Sosnowskiego dla ludzi

Barszcz Sosnowskiego jest roślina wyjątkowo niebezpieczną. Dlaczego barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny?

Największym zagrożeniem ze strony barszczu Sosnowskiego jest wydzielany przez tą roślinę sok. We wszystkich częściach barszczu Sosnowskiego znajdują się olejki eteryczne zawierające związki kumarynowe znane też jako furanokumaryny. Zapach związków kumarynowych wyraźnie odczuwalny jest po roztarciu liści barszczu Sosnowskiego. Związki kumarynowe chronią barszcz Sosnowskiego przez owadami i patogenami. Skład olejków eterycznych ulega zmianom w zależności od pory sezonu wegetacyjnego barszczu Sosnowskiego. Furanokumaryny są wysoce niebezpieczne dla ludzi. Jeśli będą one miały kontakt ze skórą w obecności światła słonecznego powodować będą oparzenia II i III stopnia.

Działanie furanokumaryn wzmacniane jest przez obecność światła ultrafioletowego, wysoką temperaturę i wilgotność powietrza oraz silne spocenie się osoby, która dotknęła barszczu Sosnowskiego. Objawy spowodowane działalnością furanokumaryn pojawiają się po upływie kilkunastu minut od kontaktu z barszczem Sosnowskiego. Największe natężenie powodowanych przez barszcz Sosnowskiego objawów ma miejsce w ciągu od 30 do 120 minut od kontaktu z barszczem Sosnowskiego. Fakt, że od kontaktu z barszczem Sosnowskiego do wystąpienia objawów mija sporo czasu czyni tę roślinę jeszcze bardziej niebezpieczną. Często zdarza się, że ofiary tej rośliny mają z nią długi i intensywny kontakt zanim pojawią się spowodowane przez nią oparzenia.

Objawy po dotknięciu Barszczu Sosnowskiego 

Objawy spowodowane kontaktem z barszczem Sosnowskiego nasilają się w ciągu doby od kontaktu z ta rośliną. W tym czasie następuje zaczerwienienie skóry i pojawiają się pęcherze zawierające surowiczy płyn. Stan zapalny spowodowany kontaktem z barszczem Sosnowskiego utrzymuje się przez trzy dni. Miejsca podrażnione przez tą roślinę ciemnieją na kilka miesięcy. Podrażnione przez barszcz Sosnowskiego miejsca przez lata pozostają wrażliwe na działanie światła UV. Wytwarzane przez barszcz Sosnowskiego substancje powodują raka i wady wrodzone. W skrajnych przypadkach kontakt z barszczem Sosnowskiego może doprowadzić do zgonu.

Barszcz Sosnowskiego może powodować pojawianie się ropnych pęcherzy których gojenie się może potrwać wiele lat. Blizny spowodowane przez barszcz Sosnowskiego mogą pozostawać na ciele przez całe życie. Barszcz Sosnowskiego może doprowadzić do, uszkodzenia oczu i dróg oddechowych lub wstrząsu anafilaktycznego. Wstrząs anafilaktyczny może wystąpić w przypadku, gdy spowodowane przez barszcz Sosnowskiego oparzenia obejmą co najmniej połowę powierzchni ciała.

Zdarzały się przypadki amputacji rąk i nóg przeprowadzanych w związku z komplikacjami pooparzeniowymi spowodowanymi przez barszcz Sosnowskiego. Szkodliwe jest nie tylko dotykanie barszczu Sosnowskiego, ale również przebywanie w pobliżu tej rośliny, choć skutki przebywania w pobliżu barszczu Sosnowskiego nie są tak poważne, jak skutki dotykania tej rośliny. Barszcz Sosnowskiego najbardziej niebezpieczny jest latem podczas kwitnienia

Zagrożenia ze strony barszczu Sosnowskiego dla zwierząt

U zwierząt, które spożywały zielone części barszczu Sosnowskiego mogą pojawić się biegunka, krwotoki wewnętrzne i stan zapalny układu pokarmowego. Szczególnie często zdarzają się przypadki oparzenia przez barszcz Sosnowskiego krowich wymion.

Zagrożenia ze strony barszczu Sosnowskiego dla innych roślin

Barszcz Sosnowskiego powoduje degradacje środowiska przyrodniczego.

Barszcz Sosnowskiego często pojawia się masowo szybko stając się głównym przedstawicielem flory w danym miejscu. Barszcz Sosnowskiego zatrzymuje światło uniemożliwiając jego dotarcie do innych roślin a tym samym utrudniając lub uniemożliwiając ich rozwój. Oddziałuje również na inne rośliny alletopatycznie. Jego wegetacja zaczyna się bardzo wcześnie dzięki czemu może on ubiec pod tym względem inne gatunki roślin.

Jeśli w danym miejscu pojawia się barszcz Sosnowskiego zwykle pojawia się on masowo stając się głównym gatunkiem roślin występujących w danym miejscu. W miejscach w których barszcz Sosnowskiego wystąpił masowo liczba innych gatunków roślin spada nawet trzykrotnie.

Barszcz Sosnowskiego – toksyczny chwast

SONY DSC

Barszcz Sosnowskiego – toksyczny chwast

Barszcz Sosnowskiego to chwast czyli roślina zdecydowanie niepożądana. Jest rośliną dwuletnią o włoskowatych liściach z grubą łodygą (10cm średnicy), zakończoną białymi kwiatami . Osiąga od 2-5 metrów wysokości szczególnie w sprzyjających dla niego warunkach tzn. przy wysokiej temperaturze otoczenia oraz odpowiedniej wilgotności. Cechą charakterystyczną barszczu Sosnowskiego jest jego szybkie rozprzestrzenianie i odporność na niska temperaturę. Nasiona rozsiewane są przez wiatr, płynące wody, z substancjami sypkimi, glebą lub przenoszone przez zwierzęta. Niska temperatura nie straszna jest dla tej rośliny, potrafi przetrwać w warunkach nawet do -45°C przykryta grubą warstwą śniegu.
Środowiskiem naturalnym barszczu Sosnowskiego są góry Kaukaz natomiast do Polski trafił pod koniec lat pięćdziesiątych. Niegdyś używany był jako roślina pastewna dla bydła. Miał służyć jako niekosztowne pożywienie dla zwierząt natomiast po licznych okaleczeniach , zatruciach pokarmowych i zgonach bydła jego użycie zostało zaprzestane. To, że roślina nie była podawana zwierzętom nie powstrzymało jednak jej gwałtownego rozprzestrzeniania się na terenach ziem polskich. W Polsce pojawił się z ZSRR dlatego potocznie nazywany jest „ zemstą Stalina”.


Dlaczego barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny?
Barszcz Sosnowskiego nie bez powodu został uznany jako chwast. Ta roślina potrafi przysporzyć człowiekowi naprawdę bardzo dużo kłopotów. Bezpośredni kontakt rośliny ze skórą człowieka to to czego powinniśmy się za wszelką cenę wystrzegać.
Barszcz Sosnowskiego w Polsce uznawany jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin z rodziny baldaszkowatych. Soki jakie wytwarza należą do najbardziej toksycznych i szkodliwych .
Bezpośredni kontakt rośliny ze skórą może spowodować szereg dolegliwości . Na poparzonej skórze mogą pojawić się pęcherze i bąble z wodnistą wydzieliną, które potrafią przeobrazić się w bardzo trudne do wygojenia rany . Oprócz widocznych objawów poparzenia skóry mogę pojawić się bóle i zawroty głowy, swędzenie i zaczerwienienia, uszkodzenia dróg oddechowych, zapalenie spojówek. W skrajnych przypadkach barszcz Sosnowskiego powoduje martwicę skóry albo bielactwo. Dolegliwości i objawy poparzenia szczególnie nasilają się pod wpływem promieniowania słonecznego dlatego bardzo ważne jest aby po kontakcie z roślina unikać słońca przynajmniej przez 48 godzin.

Jak zwalczać barszcz Sosnowskiego?
Na terenie naszego kraju obowiązuje zakaz hodowli i rozprzestrzeniania ( z ingerencją człowieka ) tej rośliny z uwagi na szkodliwość z jaką jest związana.
Władze miast, gmin , wsi i inni właściciele gruntów ,na których pojawił się barszcz Sosnowskiego po otrzymaniu informacji od mieszkańców lub po zauważeniu miejsc jego występowania mają obowiązek zadbać o bezpieczeństwo osób i mienia oraz utrzymanie terenu zieleni w odpowiednim stanie.
Proces zwalczania kaukaskiego barszczu jest dosyć żmudny i czasochłonny z uwagi na produkcję ogromnej ilości nasion, łatwości ich rozsiewania i rozprzestrzeniania oraz dużej żywotności tej rośliny. Większość działań mających na celu likwidację barszczu Sosnowskiego i zmniejszanie jego populacji powinna być wykonywana w okresie wiosennym wtedy gdy roślina wegetuje. Żeby doprowadzić do oczyszczenia gleby z nasion i obumarcia korzeni zabiegi powinny być powtarzane cyklicznie .

Metody zwalczania barszczu Sosnowskiego
Metody mechaniczne:
Metoda mechaniczna zdecydowanie przyjazna środowisku niemniej jednak żmudna i długotrwała. Koszenie barszczu Sosnowskiego to zapobieganie przed wytwarzaniem nowych nasion dlatego zabieg powinien być wykonany wiosną i latem. Innym sposobem jest wykopywanie roślin . Metoda ta jest dosyć czasochłonna i najlepiej wykonywać ją wtedy kiedy roślina nie osiągnęła dużych rozmiarów tak by w jak największym stopniu pozbyć się jej ukorzenienia. Z metod mechanicznych walki z barszczem kaukaskim możemy wyróżnić także ścinanie kwiatostanów lub osłanianie ich szczelnymi materiałami tak by ograniczyć roślinie wysiew nasion. Ścięte rośliny należy zabezpieczyć i zutylizować .

Metody chemiczne:
Metody chemiczne z użyciem herbicydów czyli środków z grupy pestycydów do zwalczania chwastów . Substancja czynna nanoszona na barszcz Sosnowskiego za pomocą opryskiwaczy ręcznych lub maszynowych wnika poprzez liście aż do korzenia powodując zahamowanie wzrostu i późniejsze zamieranie rośliny.
Metoda oprysku powinna być wykonana przez specjalistów w dziedzinie DDD. Podczas zabiegu należy uwzględnić warunki atmosferyczne np. wiatr. Nie zaleca się wykonywania zabiegu w wietrzne dni szczególnie na terenach objętych ochroną z uwagi na inne rośliny oraz zwierzęta chociażby pszczoły. Wykwalifikowany technik oprócz dobrze dobranych pestycydów powinien być wyposażony w odpowiednią odzież ochronną, długie gumowe rękawice i maskę ochronną tak aby sam nie był narażony na poparzenie przez roślinę.
Po każdym zabiegu niezależnie od tego czy jest to metoda mechaniczna czy też chemiczna należy zutylizować odzież ochronną osób zajmujących się likwidacją barszczu Sosnowskiego.
Metody jakie są stosowane do likwidacji i zapobiegania wzrostowi rozprzestrzeniania się barszczu Sosnowskiego powinny być zawsze dostosowywane do warunków populacji oraz jej charakteru.
Największą skuteczność przynoszą jednak metody mieszane oraz udział w procesie zwalczania barszczu Sosnowskiego specjalistów do tego celu przeszkolonych .

www.insektpol.eu

Tagi: Barszcz Sosnowskiego, Borsch, Insektpol, Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego. Program likwidacji, 

 

Barszcz Sosnowskiego – charakterystyka rośliny

Barszcz Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego to roślina o rodowodzie w rodzinie baldaszkowatych, inaczej nazywanych roślinami selerowatymi osiągająca 3-5 metrów wysokości. W pierwszym roku wytwarza tylko rozetę, łodyga i kwiaty pojawiają się dopiero w kolejnych latach. Wygląd barszczu jest na pierwszy rzut oka interesujący, przypomina często występujące na naszych terenach inne rośliny – z rodzajów chwastów.

Liście mają budowę trójdzielną lub pierzasto-dzielną, mogą zmieniać kształt, mają różne rozmiary, długością sięgają nawet 60 centymetrów wysokości, a wraz z wysokością łodygi maleją.Dlatego bardzo często roślina utrudnia takim działaniem jej skuteczne rozpoznanie. Wygląd Barszczu Sosnowskiego jest różny w zależności od miejsca występowania i dostępie do koniecznych źródeł substancji do rozwoju.

Barszcz Sosnowskiego

Wszystkie liście są szorstkie i nieprzyjemne w dotyku ze względu na szczeciniaste owłosienie.Zalecamy jednak nie sprawdzanie w taki sposób faktycznego stanu liści z powodu wysokiej toksyczności substancji wydzielanych przez Barszcz Sosnowskiego.

Łodyga jest sztywna i gruba, można zauważyć na niej dość głębokie bruzdki, wewnątrz pusta i rzadko owłosiona, u góry zielona, ku dołowi pokryta purpurowymi plamkami. Łodyga jest najczęściej rozpoznawalną częścią tej rośliny. Nie ulega ona zmianie w zależności od terenów występowania. Może stać się jedynie grubsza lub cieńsza w zależności od położenia rośliny. Jednak zawsze na łodydze znajdować będą się charakterystyczne plamki u dołu. Dzięki temu możemy śmiało poznać roślinę, która jest tak bardzo groźna dla życia i zdrowia.

barszcz Sosnowskiego – wygląd kwiatów ?

Kwiatostan układa się w spory baldach o średnicy do 50 cm złożony z 30-75 baldaszków. Jedna roślina jest w stanie wytworzyć od 1-20 tysięcy, a nawet do 50 tysięcy kwiatów. Co umożliwia jej rozprzestrzenienie się na bardzo dużym obszarze i z bardzo wysoką skutecznością. To był główny powód dla którego została sprowadzona ze wschodu. Jej wysoka produktywność miała być świetnym rozwiązaniem dla rolnictwa.

Informacje o wyglądzie nasiona Barszczu SosnowskiegoBarszcz Sosnowskiego

Owoce to owalna lub jajowata rozłupina o długości 8-10 mm o barwie oliwkowej w której znajdują się dwa nasiona. Co sprawia, że nasiono ma podwójną szanse na wykiełkowanie w ziemi. Tego rodzaju zabezpieczenia sprawiają bardzo wiele trudności wszystkim firmom zajmującym się zwalczaniem Barszczu Sosnowskiego. Jeśli nie jesteście pewni czy w waszym ogródku znajduje się Barszcz Sosnowskiego, skontaktujcie się z nami. Firma Borsch posiada profesjonalną kadrę która pomoże Państwu z rozwiązaniem tego skomplikowanego problemu.

Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego

DSC06211

Podstawowe informacje o Barszczu Sosnowskiego

Z rozpoczęciem się okresu letniego coraz częściej spotykamy się w różnych mediach społecznościowych informacje o wysokim ryzyku jakie przynosi dotknięcie Barszczu Sosnowskiego. Jak dowiadujemy się z telewizji jest to bardzo groźna roślina w szczególności dla osób starszych oraz dzieci, które są nieświadome zagrożenia. Następstwem takiej nieświadomości jest brak natychmiastowych oznak poparzenia, zranienia. Tego typu dolegliwości pojawiają się dopiero w późniejszym czasie po dłuższym kontakcie z promieniami słonecznymi.

Barszcz Sosnowskiego zwalczanie Barszczu Sosnowskiego

Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego nie należy do łatwych zadań, dlatego coraz więcej firm rozpoczyna długotrwały proces szkolenia i zdobywania wiedzy na temat tego niebezpiecznego zagrożenia. Powodem tak dużego problemu jest wysokość jaką jest wstanie uzyskać roślina przy przyjaznych warunkach pogodowych oraz biologicznych. Barszcz Sosnowskiego jest wstanie uzyskać wysokość sięgającą nawet 7 metrów wysokości. Głównie jednak osiąga średnią wysokość 2 – 3 metry.

Wycięcie tego wielkiego chwastu nie przyniesie jednak zamierzonego efektu z powodu jego szerokich gałęzi korzeni sięgających nawet 2 metry w głąb ziemi. Najważniejszym utrudnieniem jakie napotykamy w czasie zwalcz dla osób zajmujących się jego usuwaniem jest jednak toksyczna substancja, która jest wstanie również przedostać się przez kombinezon ochron (jeśli jest on wykonany z nieprofesjonalnej tkaniny przeznaczonej do tego typu zabiegów.)

Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego przez firmę Borsch

Firma BORSCH jako jedna z nielicznych posiada odpowiednie uprawienia i co najważniejsze umiejętności pozwalające zlikwidować całkowicie Barszcz Sosnowskiego. Współpracuje z takimi firmami jak ChemicalPol, Insektpol oraz Corneco. Dzięki czemu posiada bardzo dużą wiedzę z dziedziny zwalczania, usuwania i tępienia różnego typu zagrożeń. Najlepszą metodą zwalczania tego chwastu jest wprowadzenie zintegrowanych metod połączonych z monitoringiem. Powodem konieczności obserwacji tego zagrożenia jest wysoka ilość zarodników w kwiatach barszczu co może przyczynić się do powiększenia terenów występowania rośliny.

zwalczanie barszczu sosnowskiego, usuwanie barszczu

Zastosowanie nowoczesnych środków chemicznych, połączonych z wycinką oraz odpowiednie kontrolowanie występowania tego chwastu na danym terenie pozwoli całkowicie usunąć zagrożenie po pewnym okresie ochrony w 100%. Dlatego serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszymi pracownikami w razie jakichkolwiek pytań na temat zwalczanie Barszczu Sosnowskiego. Zapraszamy na naszą stronę z formularzem kontaktowym.