Zwalczanie barszczu Sosnowskiego

Zwalczanie barszczU Sosnowskiego

Po tym co napisaliśmy chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że barszcz Sosnowskiego to roślina, którą należy zwalczać. Co w takim razie zrobić jeśli tam, gdzie mieszkamy rośnie barszcz Sosnowskiego? Jak zwalczać barszcz Sosnowskiego? Jak pozbyć się barszczu Sosnowskiego? Jakie są metody na barszcz Sosnowskiego? Jakie są sposoby na barszcz Sosnowskiego? Co zrobić żeby nie mieć barszczu Sosnowskiego?

Kiedy zwalczać barszcz Sosnowskiego?

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego najlepiej rozpocząć szybko po pojawieniu się w danym  miejscu pierwszych roślin zaliczanych do tego gatunku. Najbardziej skuteczne jest niszczenie jednorocznych roślin barszczu Sosnowskiego przeprowadzane jesienią. Rośliny, które zostaną zniszczone w ciągu pierwszego roku nie zdążą wykształcić nasion.

Jeśli niszczenie barszczu Sosnowskiego przeprowadzane jest w drugim roku rozwoju rośliny najlepiej przeprowadzić je wiosną przed wykształceniem się nasion barszczu Sosnowskiego.

Metody zwalczania barszczu Sosnowskiego

Opracowano wiele metod zwalczania barszczu Sosnowskiego. Najczęściej stosowane spośród nich to ścinanie kwitnących pędów, wykopywanie roślin, opryski chemiczne oraz wypas owiec lub bydła. Często stosowanych jest kilka metod zwalczania barszczu Sosnowskiego jednocześnie. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego jest skomplikowane i wymaga dużej konsekwencji.

Mechaniczne metody zwalczania barszczu Sosnowskiego

Za najskuteczniejszą spośród metod niszczenia barszczu Sosnowskiego uznawane jest wykopywanie lub wycinanie tej rośliny. Aby uniknąć odrośnięcia rośliny z szyjki korzeniowej należy odcinać je od korzeni poniżej gruntu.

Inną metodą zwalczania barszczu Sosnowskiego jest wykaszanie. Jednokrotne wykoszenie nie likwiduje barszczu Sosnowskiego, a jedynie przekształca go w roślinę wieloletnią. Z tego powodu koszenie powinno być regularnie powtarzane.

Wypasanie krów lub owiec jest rzadziej stosowaną metodą zwalczania barszczu Sosnowskiego ze względu na szkodliwość tej rośliny dla bydła i owiec.

Chemiczne zwalczanie barszczu Sosnowskiego

Metody mechaniczne zwalczania barszczu Sosnowskiego często stosowane są w połączeniu z metodami chemicznymi. W przypadku łącznego użycia obydwu metod preparaty chemiczne wstrzykiwane są do szyjki korzeniowej roślin. Metoda chemiczna zwalczania barszczu Sosnowskiego może być również stosowana jako metoda samodzielna.

Niszczenie nasion barszczu Sosnowskiego znajdujących się w glebie

Przedstawione metody zwalczania barszczu Sosnowskiego nie niszczą niestety nasion tej rośliny znajdujących się w glebie. Aby zapobiec ich wykiełkowaniu należy usunąć wierzchnią warstwę gleby oraz wykonać orkę i wapnowanie gleby.

Środki ostrożności stosowane podczas zwalczania barszczu Sosnowskiego

W tym momencie pojawia się pytanie. Co jeśli musimy pojawić się w miejscu, w którym występuje barszcz Sosnowskiego? Co zrobić aby barszcz Sosnowskiego nic nam nie zrobił? Osoby zwalczające barszcz Sosnowskiego powinny podjąć odpowiednie środki ostrożności aby zminimalizować ryzyko oparzenia się przez barszcz Sosnowskiego. Przede wszystkim należy unikać kontaktu tej rośliny ze skórą. W tym celu podczas zwalczania tej rośliny należy używać szczelnego stroju, który wykonany będzie  z wodoodpornych materiałów syntetycznych. Materiały z włókien syntetycznych takich jak len i bawełna nie są odpowiednie do tego celu ponieważ pochłaniają produkowany przez barszcz Sosnowskiego sok. Ręce powinny być chronione za pomocą rękawic z długimi rękawami, a oczy za pomocą gogli.

 

Barszcz Sosnowskiego – toksyczny chwast

SONY DSC

Barszcz Sosnowskiego – toksyczny chwast

Barszcz Sosnowskiego to chwast czyli roślina zdecydowanie niepożądana. Jest rośliną dwuletnią o włoskowatych liściach z grubą łodygą (10cm średnicy), zakończoną białymi kwiatami . Osiąga od 2-5 metrów wysokości szczególnie w sprzyjających dla niego warunkach tzn. przy wysokiej temperaturze otoczenia oraz odpowiedniej wilgotności. Cechą charakterystyczną barszczu Sosnowskiego jest jego szybkie rozprzestrzenianie i odporność na niska temperaturę. Nasiona rozsiewane są przez wiatr, płynące wody, z substancjami sypkimi, glebą lub przenoszone przez zwierzęta. Niska temperatura nie straszna jest dla tej rośliny, potrafi przetrwać w warunkach nawet do -45°C przykryta grubą warstwą śniegu.
Środowiskiem naturalnym barszczu Sosnowskiego są góry Kaukaz natomiast do Polski trafił pod koniec lat pięćdziesiątych. Niegdyś używany był jako roślina pastewna dla bydła. Miał służyć jako niekosztowne pożywienie dla zwierząt natomiast po licznych okaleczeniach , zatruciach pokarmowych i zgonach bydła jego użycie zostało zaprzestane. To, że roślina nie była podawana zwierzętom nie powstrzymało jednak jej gwałtownego rozprzestrzeniania się na terenach ziem polskich. W Polsce pojawił się z ZSRR dlatego potocznie nazywany jest „ zemstą Stalina”.


Dlaczego barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny?
Barszcz Sosnowskiego nie bez powodu został uznany jako chwast. Ta roślina potrafi przysporzyć człowiekowi naprawdę bardzo dużo kłopotów. Bezpośredni kontakt rośliny ze skórą człowieka to to czego powinniśmy się za wszelką cenę wystrzegać.
Barszcz Sosnowskiego w Polsce uznawany jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin z rodziny baldaszkowatych. Soki jakie wytwarza należą do najbardziej toksycznych i szkodliwych .
Bezpośredni kontakt rośliny ze skórą może spowodować szereg dolegliwości . Na poparzonej skórze mogą pojawić się pęcherze i bąble z wodnistą wydzieliną, które potrafią przeobrazić się w bardzo trudne do wygojenia rany . Oprócz widocznych objawów poparzenia skóry mogę pojawić się bóle i zawroty głowy, swędzenie i zaczerwienienia, uszkodzenia dróg oddechowych, zapalenie spojówek. W skrajnych przypadkach barszcz Sosnowskiego powoduje martwicę skóry albo bielactwo. Dolegliwości i objawy poparzenia szczególnie nasilają się pod wpływem promieniowania słonecznego dlatego bardzo ważne jest aby po kontakcie z roślina unikać słońca przynajmniej przez 48 godzin.

Jak zwalczać barszcz Sosnowskiego?
Na terenie naszego kraju obowiązuje zakaz hodowli i rozprzestrzeniania ( z ingerencją człowieka ) tej rośliny z uwagi na szkodliwość z jaką jest związana.
Władze miast, gmin , wsi i inni właściciele gruntów ,na których pojawił się barszcz Sosnowskiego po otrzymaniu informacji od mieszkańców lub po zauważeniu miejsc jego występowania mają obowiązek zadbać o bezpieczeństwo osób i mienia oraz utrzymanie terenu zieleni w odpowiednim stanie.
Proces zwalczania kaukaskiego barszczu jest dosyć żmudny i czasochłonny z uwagi na produkcję ogromnej ilości nasion, łatwości ich rozsiewania i rozprzestrzeniania oraz dużej żywotności tej rośliny. Większość działań mających na celu likwidację barszczu Sosnowskiego i zmniejszanie jego populacji powinna być wykonywana w okresie wiosennym wtedy gdy roślina wegetuje. Żeby doprowadzić do oczyszczenia gleby z nasion i obumarcia korzeni zabiegi powinny być powtarzane cyklicznie .

Metody zwalczania barszczu Sosnowskiego
Metody mechaniczne:
Metoda mechaniczna zdecydowanie przyjazna środowisku niemniej jednak żmudna i długotrwała. Koszenie barszczu Sosnowskiego to zapobieganie przed wytwarzaniem nowych nasion dlatego zabieg powinien być wykonany wiosną i latem. Innym sposobem jest wykopywanie roślin . Metoda ta jest dosyć czasochłonna i najlepiej wykonywać ją wtedy kiedy roślina nie osiągnęła dużych rozmiarów tak by w jak największym stopniu pozbyć się jej ukorzenienia. Z metod mechanicznych walki z barszczem kaukaskim możemy wyróżnić także ścinanie kwiatostanów lub osłanianie ich szczelnymi materiałami tak by ograniczyć roślinie wysiew nasion. Ścięte rośliny należy zabezpieczyć i zutylizować .

Metody chemiczne:
Metody chemiczne z użyciem herbicydów czyli środków z grupy pestycydów do zwalczania chwastów . Substancja czynna nanoszona na barszcz Sosnowskiego za pomocą opryskiwaczy ręcznych lub maszynowych wnika poprzez liście aż do korzenia powodując zahamowanie wzrostu i późniejsze zamieranie rośliny.
Metoda oprysku powinna być wykonana przez specjalistów w dziedzinie DDD. Podczas zabiegu należy uwzględnić warunki atmosferyczne np. wiatr. Nie zaleca się wykonywania zabiegu w wietrzne dni szczególnie na terenach objętych ochroną z uwagi na inne rośliny oraz zwierzęta chociażby pszczoły. Wykwalifikowany technik oprócz dobrze dobranych pestycydów powinien być wyposażony w odpowiednią odzież ochronną, długie gumowe rękawice i maskę ochronną tak aby sam nie był narażony na poparzenie przez roślinę.
Po każdym zabiegu niezależnie od tego czy jest to metoda mechaniczna czy też chemiczna należy zutylizować odzież ochronną osób zajmujących się likwidacją barszczu Sosnowskiego.
Metody jakie są stosowane do likwidacji i zapobiegania wzrostowi rozprzestrzeniania się barszczu Sosnowskiego powinny być zawsze dostosowywane do warunków populacji oraz jej charakteru.
Największą skuteczność przynoszą jednak metody mieszane oraz udział w procesie zwalczania barszczu Sosnowskiego specjalistów do tego celu przeszkolonych .

www.insektpol.eu

Tagi: Barszcz Sosnowskiego, Borsch, Insektpol, Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego. Program likwidacji,