Zagrożenie ze strony Barszczu Sosnowskiego

Zagrożenie ze strony Barszczu Sosnowskiego

Zagrożenia ze strony barszczu Sosnowskiego dla ludzi

Barszcz Sosnowskiego jest roślina wyjątkowo niebezpieczną. Dlaczego barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny?

Największym zagrożeniem ze strony barszczu Sosnowskiego jest wydzielany przez tą roślinę sok. We wszystkich częściach barszczu Sosnowskiego znajdują się olejki eteryczne zawierające związki kumarynowe znane też jako furanokumaryny. Zapach związków kumarynowych wyraźnie odczuwalny jest po roztarciu liści barszczu Sosnowskiego. Związki kumarynowe chronią barszcz Sosnowskiego przez owadami i patogenami. Skład olejków eterycznych ulega zmianom w zależności od pory sezonu wegetacyjnego barszczu Sosnowskiego. Furanokumaryny są wysoce niebezpieczne dla ludzi. Jeśli będą one miały kontakt ze skórą w obecności światła słonecznego powodować będą oparzenia II i III stopnia.

Działanie furanokumaryn wzmacniane jest przez obecność światła ultrafioletowego, wysoką temperaturę i wilgotność powietrza oraz silne spocenie się osoby, która dotknęła barszczu Sosnowskiego. Objawy spowodowane działalnością furanokumaryn pojawiają się po upływie kilkunastu minut od kontaktu z barszczem Sosnowskiego. Największe natężenie powodowanych przez barszcz Sosnowskiego objawów ma miejsce w ciągu od 30 do 120 minut od kontaktu z barszczem Sosnowskiego. Fakt, że od kontaktu z barszczem Sosnowskiego do wystąpienia objawów mija sporo czasu czyni tę roślinę jeszcze bardziej niebezpieczną. Często zdarza się, że ofiary tej rośliny mają z nią długi i intensywny kontakt zanim pojawią się spowodowane przez nią oparzenia.

Objawy po dotknięciu Barszczu Sosnowskiego 

Objawy spowodowane kontaktem z barszczem Sosnowskiego nasilają się w ciągu doby od kontaktu z ta rośliną. W tym czasie następuje zaczerwienienie skóry i pojawiają się pęcherze zawierające surowiczy płyn. Stan zapalny spowodowany kontaktem z barszczem Sosnowskiego utrzymuje się przez trzy dni. Miejsca podrażnione przez tą roślinę ciemnieją na kilka miesięcy. Podrażnione przez barszcz Sosnowskiego miejsca przez lata pozostają wrażliwe na działanie światła UV. Wytwarzane przez barszcz Sosnowskiego substancje powodują raka i wady wrodzone. W skrajnych przypadkach kontakt z barszczem Sosnowskiego może doprowadzić do zgonu.

Barszcz Sosnowskiego może powodować pojawianie się ropnych pęcherzy których gojenie się może potrwać wiele lat. Blizny spowodowane przez barszcz Sosnowskiego mogą pozostawać na ciele przez całe życie. Barszcz Sosnowskiego może doprowadzić do, uszkodzenia oczu i dróg oddechowych lub wstrząsu anafilaktycznego. Wstrząs anafilaktyczny może wystąpić w przypadku, gdy spowodowane przez barszcz Sosnowskiego oparzenia obejmą co najmniej połowę powierzchni ciała.

Zdarzały się przypadki amputacji rąk i nóg przeprowadzanych w związku z komplikacjami pooparzeniowymi spowodowanymi przez barszcz Sosnowskiego. Szkodliwe jest nie tylko dotykanie barszczu Sosnowskiego, ale również przebywanie w pobliżu tej rośliny, choć skutki przebywania w pobliżu barszczu Sosnowskiego nie są tak poważne, jak skutki dotykania tej rośliny. Barszcz Sosnowskiego najbardziej niebezpieczny jest latem podczas kwitnienia

Zagrożenia ze strony barszczu Sosnowskiego dla zwierząt

U zwierząt, które spożywały zielone części barszczu Sosnowskiego mogą pojawić się biegunka, krwotoki wewnętrzne i stan zapalny układu pokarmowego. Szczególnie często zdarzają się przypadki oparzenia przez barszcz Sosnowskiego krowich wymion.

Zagrożenia ze strony barszczu Sosnowskiego dla innych roślin

Barszcz Sosnowskiego powoduje degradacje środowiska przyrodniczego.

Barszcz Sosnowskiego często pojawia się masowo szybko stając się głównym przedstawicielem flory w danym miejscu. Barszcz Sosnowskiego zatrzymuje światło uniemożliwiając jego dotarcie do innych roślin a tym samym utrudniając lub uniemożliwiając ich rozwój. Oddziałuje również na inne rośliny alletopatycznie. Jego wegetacja zaczyna się bardzo wcześnie dzięki czemu może on ubiec pod tym względem inne gatunki roślin.

Jeśli w danym miejscu pojawia się barszcz Sosnowskiego zwykle pojawia się on masowo stając się głównym gatunkiem roślin występujących w danym miejscu. W miejscach w których barszcz Sosnowskiego wystąpił masowo liczba innych gatunków roślin spada nawet trzykrotnie.

No Comments

Post a Comment